MEDARBETARE

Advokat Lars Brandel och Malin Brandel är förordnade som Notarius Publicus i Falkenberg och advokat Irene Lind som Notarius Publicus i Halmstad. Med en bred juridisk kompetens biträder byrån privatpersoner och företag med såväl person- som affärsjuridiska frågor.

Advokatbyråns advokater har stor erfarenhet som försvarare i större brottmålsprocesser.

Advokatfirman har för brådskande ärenden en särskild Jourkontakt.

  

Lars

Lars Brandel

Advokat
070 59 82 010
lars.brandel@brandel.se
Kaj

Kaj Lindström

Advokat
070 57 43 317
kaj.lindstrom@brandel.se
Tommy

Tommy Ström

Jur. kand.
073 05 50 609
tommy.strom@brandel.se
Susanne

Susanne Wortmann

Advokatsekreterare
0346 82 010
susanne.wortmann@brandel.se
Ida

Ida Liljedahl

Ekonomiansvarig
0346 82 010
ida.liljedahl@brandel.se
I Kontorsgemenskap med Advokatfirman Brandel AB
Advokatfirman Malin Brandel AB
Malin

Malin Brandel

Advokat
070 57 57 036
malin.brandel@brandel.se
Advokatfirman Lind AB
Irene

Irene Lind

Advokat
070 25 39 362
irene.lind@brandel.se